Alle virksomheder er selv ansvarlige for at sortere deres affald, så hvis vi skal sortere affaldet mere og bedre på arbejdspladsen, skal det gøres i fællesskab. Det er sjældent nemt eller inspirerende at starte et nyt projekt op alene. Det kan ligeledes være vanskeligt at implementere et projekt, der ændrer og optimerer virksomhedens processer og medarbejdernes hverdag. Dette indlæg skulle imidlertid gøre det nemmere for jeres virksomhed at sortere affald.

6 gode råd til affaldssortering på arbejdspladsen

  1. Råd nummer et går på at udføre et affaldstjek, der giver et overblik over hvilken slags affald virksomheden har, og hvilken type den generer mest af. Dernæst er man selvfølgelig nødt til at anskaffe beholdere, til de forskellige typer affald, så det er nemt at komme af med forskellige former for affald uanset om det er pap, madaffald osv.
  2. Når i har udført et affaldstjek, er det bare med at komme i gang og få implementeret de nye affaldsvaner. Det tager lidt tid, før folk får indarbejdet de nye vaner, så bær over med dine kollegaer og opfordr dem til at sortere deres affald på en venlig måde.
  3. Sørg for at alle kender til de nye affaldssorterings regler. Hold eventuelt et oplæg for alle medarbejderne eller send en fælles mail ud til alle.
  4. Det skal være nemt! Tempoet er højt på mange arbejdspladser, hvorfor det skal være nemt og enkelt at sortere affaldet, så man ikke skal bruge for meget af sin værdifulde arbejdstid på at gennemskue affaldssystemet. Sørg derfor for at lave tydelig skiltning, der indikerer, hvor de forskellige former for affald skal hen.
  5. Sorter både stort og småt og undgå for så vidt muligt at springe over, hvor gæret er lavest.
  6. Søg hjælp hos kommunen eller lignende, hvis i er i tvivl om noget i forbindelse med virksomhedens affaldssortering, afhentning af affald eller lignende.

Invester i affaldspande

Lyreco har et stort udvalg af affaldsspande og –containere, der kan gøre det nemmere for virksomheder at etablere nye affaldssystemer.